ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η BFGoodrich® λειτουργεί με γνώμονα την προστασία του απορρήτου των επισκεπτών και των χρηστών των ιστοτόπων της.

Το παρόν έγγραφο περιγράφει τις πρακτικές της BFGoodrich® όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να συλλέγει, τους σκοπούς για τους οποίους τα χρησιμοποιεί, και τα άτομα για τα οποία προορίζονται.

Ωστόσο, κάθε ιστότοπος της BFGoodrich® έχει έναν συγκεκριμένο στόχο και τα δικά του μοναδικά χαρακτηριστικά. Εάν κάποιος συγκεκριμένος ιστότοπος της BFGoodrich® πρέπει να συλλέξει επιπλέον προσωπικά δεδομένα, θα ενημερωθείτε στον εν λόγω ιστότοπο.

 

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η χρήση αυτού του ιστότοπου συνεπάγεται τη συναίνεσή σας στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας πολιτικής, μην χρησιμοποιήσετε αυτό τον ιστότοπο και μην υποβάλετε προσωπικά δεδομένα.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Γενικά, για να χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους της BFGoodrich® δεν χρειάζεται να γνωστοποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.
Η BFGoodrich® μπορεί να σας ζητήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για να ικανοποιήσει καλύτερα τις ανάγκες σας, π.χ. για λόγους επικοινωνίας, για την επεξεργασία ενός αιτήματος, κ.λπ.
Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν τα στοιχεία επικοινωνίας σας (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση email, κ.λπ.) και άλλα συγκεκριμένα στοιχεία, όπως όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης ή τραπεζικά στοιχεία.

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η BFGoodrich® συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για συγκεκριμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς. Δεν τα επεξεργάζεται στη συνέχεια με τρόπους που δεν συνάδουν με αυτούς τους σκοπούς.
Όταν η BFGoodrich® συλλέγει προσωπικά δεδομένα, ενημερώνει τον άμεσα ενδιαφερόμενο εκείνη τη στιγμή ή νωρίτερα, και σε κάθε περίπτωση πριν από τη χρήση τους για τους καθορισμένους σκοπούς.
Η BFGoodrich® επεξεργάζεται μόνο προσωπικά δεδομένα που είναι επαρκή, σχετικά και εντός του πλαισίου των σκοπών για τους οποίους συλλέγονται. Εάν χρειαστεί, η BFGoodrich® θα λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται είναι ακριβή και ενημερωμένα.

 

ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ BFGOODRICH

Η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από την BFGoodrich® περιορίζεται αποκλειστικά στους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται.
Ενδεικτικά, η BFGoodrich® μπορεί να ζητήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για να:
Σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της
Εκτελεί και να παρακολουθεί τις συναλλαγές σας
Σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τις διαδραστικές λειτουργίες των ιστότοπών της, και να
Επικοινωνεί και να αναπτύσσει επαγγελματική σχέση μαζί σας.
Η BFGoodrich® δεν χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για διαφημιστικούς σκοπούς χωρίς την πρότερη συγκατάθεσή σας.

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων περιορίζονται αποκλειστικά σε άτομα που είναι απαραίτητο να γνωρίζουν αυτές τις πληροφορίες για να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους.
Η BFGoodrich® δύναται να κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα στους προμηθευτές ή παρόχους υπηρεσιών στους οποίους μπορεί να καταφεύγει προς επεξεργασία του αίτηματός σας. Αυτοί οι προμηθευτές και πάροχοι υπηρεσιών έχουν τη συμβατική υποχρέωση να διατηρούν εμπιστευτικά και ασφαλή τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουν, καθώς και να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για την παροχή των αιτούμενων υπηρεσιών.
Η BFGoodrich® δεν πωλεί, ενοικιάζει ή μεταβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους χωρίς τη συναίνεσή σας, με εξαίρεση την περίπτωση που αυτό απαιτείται βάσει δικαστικής ή διοικητικής αρχής, για λόγους συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία ή για την προστασία των δικαιωμάτων και της ιδιοκτησίας της BFGoodrich®.

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Η BFGoodrich® αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο διάστημα χρειάζεται για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή για όσο διάστημα απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΣΗΣ

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε από την BFGoodrich® να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.
Επίσης, έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ή να διαγράψετε αυτά τα δεδομένα, καθώς και το δικαίωμα να αρνηθείτε την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων για νόμιμους λόγους.
Σε θέματα εμπορικής έρευνας ή εγγραφής σε κάποιο newsletter, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δικαίωμα ένστασης χωρίς αιτιολογία και απευθείας μέσω του ηλεκτρονικού μηνύματος που λαμβάνετε κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που διατίθεται για τον σκοπό αυτό.
Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του ιστότοπου στη διεύθυνση MFPM, Place des Carmelites, 63040 Clermont Ferrand Cedex 9, DGMR Service / DC / IMET / ή με τον Υπεύθυνο για θέματα απορρήτου (συμπληρώστε την ιδιότητα του υπευθύνου).
Δεν απαιτείται αιτιολογία εάν θέλετε να ασκήσετε το δικαίωμα ένστασης όσον αφορά τους διαφημιστικούς λόγους.
Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του σχετικού ιστότοπου για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η BFGoodrich εφαρμόζει μέτρα σχετικά με την προστασία του απορρήτου, την ασφάλεια και την ακεραιότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα περιορίζεται αποκλειστικά στους υπαλλήλους και τους παρόχους υπηρεσιών που είναι απαραίτητο να γνωρίζουν αυτές τις πληροφορίες και έχουν εκπαιδευτεί να τηρούν τους κανόνες εμπιστευτικότητας.
Στους εμπορικούς ιστότοπους της BFGoodrich®, τα τραπεζικά στοιχεία συλλέγονται για λόγους αποτελεσματικής, νόμιμης και ασφαλούς διαδικασίας πληρωμής. Αυτά τα μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν την κρυπτογράφηση SSL (με σκοπό τα δεδομένα να μην μπορούν να διαβαστούν από άλλους) κατά τη συλλογή ή μεταβίβαση των εμπιστευτικών δεδομένων. Τα εν λόγω στοιχεία χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς ηλεκτρονικής πληρωμής και δεν διατηρούνται.
Η BFGoodrich® διασφαλίζει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν τροποποιούνται, δεν καταστρέφονται, ούτε είναι προσβάσιμα από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους.

 

COOKIES

Προκειμένου να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε στους επισκέπτες και τους χρήστες αυτών των ιστοτόπων, η BFGoodrich® συλλέγει δεδομένα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των ιστοτόπων της μέσω των cookies, τα οποία είναι αρχεία που τοποθετεί ο φυλλομετρητής στον σκληρό σας δίσκο όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Χάρη στα cookies, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, είναι δυνατή η προσωπική σας ταυτοποίηση είτε άμεσα (π.χ. μέσω της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης) ή έμμεσα (π.χ. μέσω του αναγνωριστικού ενός cookie, της διεύθυνσης IP ή του αναγνωριστικού μιας συσκευής). Τα δεδομένα που καταγράφονται μπορεί να περιλαμβάνουν τις σελίδες που έχετε επισκεφθεί, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψής σας, καθώς και άλλες πληροφορίες εντοπισμού.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή σας να σας ειδοποιεί κάθε φορά που χρησιμοποιούνται cookies, ώστε να μπορείτε να επιλέγετε εάν θα τα αποδεχθείτε. Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή σας να απενεργοποιήσει τα cookies.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies.

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η BFGoodrich® είναι ένας διεθνής όμιλος με βάσεις δεδομένων στις διάφορες χώρες όπου δραστηριοποιείται. Η BFGoodrich® μπορεί να διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα εντός του ομίλου σε οποιαδήποτε από τις βάσεις δεδομένων της ή σε εξωτερικούς συνεργάτες που βρίσκονται εκτός της χώρας κατοικίας σας.
Επειδή το επίπεδο προστασίας δεδομένων ποικίλλει ανά τον κόσμο, δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε εταιρείες του ομίλου BFGoodrich® ή σε τρίτες εταιρείες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός εάν αυτές οι εταιρείες προσφέρουν το ίδιο ή παρόμοιο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων με την BFGoodrich®.
Για τη διαβίβαση δεδομένων εντός της BFGoodrich®, η εταιρεία έχει υιοθετήσει εσωτερικούς κανόνες που διέπουν τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. 
Η διαβίβαση δεδομένων εκτός του ομίλου διέπεται από συμβάσεις που περιέχουν τις ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για προμηθευτές με έδρα εκτός της ΕΕ, ώστε να διασφαλιστεί παρόμοιο επίπεδο προστασίας με αυτό της χώρας κατοικίας σας.

 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ορισμένοι ιστότοποι της BFGoodrich® περιέχουν διαδραστικές λειτουργίες, όπως άμεση συνομιλία, φόρουμ, κ.λπ. Εάν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις διαδραστικές λειτουργίες συμπληρώνοντας μια φόρμα εγγραφής. Αυτή η φόρμα σας ζητά να κοινοποιήσετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα, όπως το όνομα, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, κ.λπ. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για σκοπούς βελτίωσης των διαδραστικών υπηρεσιών και ικανοποίησης των αναγκών σας.
Οι χρήστες που έχουν εγγραφεί σε αυτές τις υπηρεσίες έχουν πρόσβαση στα στοιχεία που παρέχονται τη στιγμή της εγγραφής και μπορούν να διορθώσουν ή να διαγράψουν τα στοιχεία που παρέχονται ανά πάσα στιγμή.

 

ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Οι ιστότοποι της BFGoodrich® δεν προορίζονται για χρήση από ανήλικους κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. Εάν είστε ανήλικος, μην παρέχετε προσωπικά στοιχεία χωρίς την έγκριση των γονέων σας.

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

Οι ιστότοποι της BFGoodrich® μπορεί να περιλαμβάνουν συνδέσμους για ιστότοπους τρίτων. Η BFGoodrich® δεν ελέγχει αυτούς τους ιστότοπους, άρα δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις πολιτικές απορρήτου ή για το περιεχόμενό τους. Σας συνιστούμε να διαβάζετε τις πολιτικές προστασίας δεδομένων αυτών των ιστότοπων πριν τους χρησιμοποιήσετε ή πριν μεταβιβάσετε σε αυτούς τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους όρους χρήσης μας

 

ΑΛΛΑΓΕΣ

Η παρούσα πολιτική αναθεωρήθηκε την 1η Ιουλίου 2015. Τυχόν αλλαγές θα δημοσιεύονται στην παρούσα σελίδα και θα τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους. Σας συνιστούμε να επισκέπτεστε τακτικά την παρούσα σελίδα για τυχόν αλλαγές.